top of page

Een gift van 2 bijzondere Poorters

"Ik vroeg een keer aan Rozien wat Vredebest eigenlijk betekende. “Dat betekent, we zijn tevreden en boeren best”, was haar antwoord.”

I

Nieuwpoort, een vestingstadje in Zuid-Holland, kende vroeger verschillende stadboerderijen. Wonen binnen de vesting beschermde je tegen de vijand en vooral tegen het water. De rijke boeren konden zich een boerderij binnen de stad permitteren, de landerijen lagen buiten de vesting. Door milieu- en regelgeving en schaalvergroting verdwenen steeds meer stadsboerderijen en werden de omgevormd tot woonhuizen.

Op een gegeven moment (ik zoek nog even uit wanneer) verdwenen ook de koeien uit de laatste in bedrijf zijnde stadsboerderij “Vredebest” aan de Binnenhaven. Net zoals vele Nieuwpoorters herinner ik mij het beeld van Wim en Rozien op de oude trekker. Dat paste helemaal in het straatbeeld van De Poort. Wim aan het stuur, Rozien op het spatbord. In haar blauwe overall en de onafscheidelijke rode zakdoek op haar hoofd. Die droeg ze ook altijd tijdens het eten koken. “Ik wil geen haren in het eten.” 

Rozien ging in de loop der jaren steeds krommer lopen. Met dank aan vele mantelzorgers is zij tot haar dood op 16 november 2018 op de boerderij blijven wonen. Rozien werd 85 jaar.

Toen Wim in 2009 wist dat hij niet lang meer te leven had, bespraken hij en zijn zus hoe hun bezittingen uiteindelijk verdeeld moesten worden. Toen al werd duidelijk dat de kapitale boerderij geschonken zou worden aan de Historische Kring van Nieuwpoort. In de jaren daarna kwam Rozien ook niet meer terug op dat besluit: Vredebest zou de thuishaven van de Kring worden. Ze zagen het helemaal voor zich. Mogelijkheden om tentoonstellingen te organiseren. Opslagruimte voor de enorme verzameling historische spullen. Ruimte voor het archief. En als het realiseerbaar was, graag een theeschenkerij inrichten. Zodat de toerist die Nieuwpoort nog gaat bezoeken, gastvrij ontvangen kan worden.


2020-02-03-0010.jpg

Een bekend straatbeeld, Wim en Rozien op de trekker (bron foto onbekend)

In 2020, was het dan zover en is de Historische Kring 40 officieel eigenaar geworden van de stadsboerderij Vredebest. Er wordt een aparte stichting opgericht die geheel naar het gedachtegoed van de erflaters Stadsboerderij ‘Vredebest’ gaat ontwikkelen als een levensvatbare organisatie, zodat de stadsboerderij een oorspronkelijk en herkenbaar onderdeel van Nieuwpoort blijft, anderzijds is het wenselijk dat het gebruik van de gebouwen een bijdrage levert aan de samenleving.

 

Maar voordat er ook maar iets was opgeruimd of verschoven mocht ik, in opdracht van de Historische Kring, het spaarzame leven van deze twee bijzondere Poorters vastleggen. Niet zijzelf maar hun nalatenschap vertelt hun verhaal.

(Cursieve tekst bron: Historische Kring Nieuwpoort)

Vredebest buiten-3.jpg
Vredebest stallen-14.jpg
Vredebest binnnen-59.jpg
Vredebest zolder-7.jpg

Een stadsboerderij

Sporen van een 

werkzaam leven

Een spaarzaam

bestaan

Schatzoeken op 

zolder

bottom of page